דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 15/2022 לתפקיד מנהל/ת אגף ביטחון ושירותי חירום

להגשת מועמדות למשרה - לחץ כאן


היקף המשרה: 100%.

תקן: מנהל אגף

אופן העסקה: דרוג דרגה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות: ראש העיר,  מונחה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.

אגף: ביטחון

תיאור התפקיד:

מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים

במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

 • הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
 • ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.
 • ריכוז מערך משק לשעת חירום (להלן: מל"ח) ופינוי, סעד חללים (להלן: פס"ח).
 • מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית.
 • הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.
 • תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
 • ניהול אירועי חירום.
 • ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.
 • ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.
 • ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.

תנאי סף:

 השכלה:

 1. בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
 2. קורסים והכשרות מקצועיות:
 • ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.

בנוסף:

בוגר קורס קציני צה"ל או קורס קציני משטרה או קורס קמינים בגוף חירום ובטחון אחר.

או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן (ראו סעיף ניסיון ניהולי).

תעודות ורישיונות: רישיון נהיגה בתוקף- חובה

 

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל דרגת רס"ן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים ביטחוניים אחרים:

בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור- 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים.

הנדסאי רשום- 6 שנות ניסיון מקצועי כאמור.

טכנאי מוסמך- 7 שנות ניסיון מקצועי כאמור.

 • עבור בעל דרגת סרן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים ביטחוניים אחרים:

בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור- 5 שנות ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית.

הנדסאי רשום- 6 שנות ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית.

טכנאי מוסמך- 7 שנות ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית.

ניסיון ניהולי:

ניסיון פיקודי של 4 שנים לפחות.

דרישות נוספות

 • שפות – עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות עם יישומי ה – OFFICE.
 • רישום פלילי – היעדר בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.

מאפייני עשייה ייחודים בתפקיד:

•           יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.

•           עבודה בשעות לא שגרתיות.

•           נסיעות במסגרת התפקיד.

•           עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.

•           עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.

•           יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 12/05/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

להגשת מועמדות למשרה - לחץ כאן