דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 18/2022 לתפקיד אחראי פרויקטים הנדסיים

להגשת קורות חיים למרשה - לחצו כאן

 

היחידה:  הנדסה

תואר המשרה: אחראי פרויקטים הנדסיים

דרגת המשרה ודירוגה: דרוג הנדסאים או מהנדסים/חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

היקף העסקה: 100%

כפיפות: מהנדס הרשות

תיאור התפקיד: אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תנאי סף:

השכלה ודרישות נוספות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , תשי"ח- 1958.

או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים.

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

 1. ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל – ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.
 2. הנדסאי רשום – 3 שנות ניסיון כאמור לעיל.
 1. ניסיון ניהולי

לא נדרש

דרישות נוספות:

 • היכרות עם תכנות האופיס,
 • היכרות עם תוכנת PROJ MS  ואקספונט  – יתרון         
 • שליטה בשפה העברית
 • יכולת ארגון, תיאום ובקרה.
 • קפדנות ודייקנות בביצוע.
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי.
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי חוץ ופנים
 • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
 • סמכותיות
 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ
 • עבודה בשטח
 • עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 29/05/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז