דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 17/2022 לתפקיד סייע/ת גן ילדים

להגשת מועדמות למשרה - לחצו כאן

מכרז פומבי מספר 17/2022

לתפקיד סייע/ת גן ילדים

היחידה: חינוך

תואר המשרה: סייע/ת גן ילדים

דרגת המשרה ודירוגה: מנהלי/מח"ר/חינוך ונוער

היקף העסקה: 100%

כפיפות:

 • כפיפות מקצועית וארגונית למנהל הגן.
 • כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות.

תיאור התפקיד:

 1. תחומי אחריות:
  1. הכנת הגן לקראת יום לימודים.
  2. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
  3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
  4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
  5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
  6. תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן.
  7. החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.
 2. פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
  1. פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן.
  2. הכנה של חומרי עבודה ולמידה, אביזרים לפעילות הפדגוגית המתוכננת וכדומה בהנחיית הגנן/ת.
  3. סיוע לגנן/ת בהכנת הגן לקראת החגים ואירועים מיוחדים.
  4. ווידוא הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום עם מנהל הגן.
  5. סגירת הגן ונעילת שעריו לאחר ווידוא הימצאות ילדים.
 3. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן:
  1. גיבוש תפריט המזון בתיאום עם מנהל/ת הגן והזמנת המצרכים בהתאם.
  2. הכנת מצרכי המזון לקראת הזנת הילדים.
  3. עריכת השולחן לארוחות והגשת המזון תוך ווידוא בטיחות האוכל בהתאם להנחיות הבטיחות.
  4. ווידוא אכילה של הילדים בעת הגשת המזון.
  5. פינוי השולחן, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח.
  6. ביצוע רכש של הציוד הזנה בתיאום על מנהל הגן והרשות.
 4. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם:
  1. תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי תוכנית העבודה ובתיאום עם הגנן/ת.
  2. סיוע לגנן/ת בביצוע הפעילויות השונות עם הילדים בהתאם להנחיותיו.
  3. הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית (החלפת בגדים, הלבשה, רחיצה, נטילת ידיים, סיום ביישום תוכנית גמילה וכו')
  4. השגחה על כללי התנהלות נאותים של הילדים בעת הפעילות.
 5. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו:
  1.  השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות השהות של הילדים בגן.
  2. ביצוע עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן, בחצר, בפינת החי ובמחסן.
  3. שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן (צמחייה, גינה, פינת חי, פינת ליטוף, מרכזי למידה דינאמיים) וסיוע לגנן/ת בארגון הסביבה החינוכית.
  4. השקיית הגינה, גירוף החול בארגז החול ובחצר, הוצאת כלים מהמחסן לחצר והחזרתם למקומם.
 6. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן:
  1. ביצוע סריקה בטיחותית וביטחונית בטרם הגעת הילדים לגן ובטרם יציאה לחצר.
  2. פתיחה וסגירה של השערים ווידוא כניסה לגן רק של מבקרים מורשים.
  3. ווידוא פיזור הילדים בסוף היום בטרם סגירת הגן.
  4. הגשת עזרה ראשונה או סיוע לגנן/ת בהגשת עזרה ראשונה בעת הצורך.
  5. מתן התראה למנהל/ת הגן על כל ליקוי או תקלה המתגלה ברחבי הגן והזמנת שירותי תיקונים על פי הצורך.
 7. תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן:
  1. ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת הגנן/ת ובהתאם לתוכנית העבודה של הגן.
  2. סיוע ותיווך לילדים בעת הפעילויות המתקיימות בגן כגון יצירה, משחק, זרימה חופשית וכו'.
  3. סיוע למנהל/ת הגן בהכנה ובהוצאה לפועל של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו.
  4. השתתפות באסיפות הורים ובפעילות הגן מעבר לשעות הלימודים
  5. קבלת הנחיות והדרכות מיחידת החינוך העירונית, בשיתוף מפקחת גנ"י והמדריכות בגן.
 8. החלפת הגנן/ת בהיעדרו (בהיעדרות גנן/ת מחליף/ה ובמקרים חריגים בלבד)
  1. ביצוע התוכנית הפדגוגית המתוכננת.
  2. דיווח לגנן/ת על ההתנהלות האירועים בעת היעדרו/ה.

תנאי סף:

 • 12 שנות לימוד
 • סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
 • סיים/ה בהצלחה קורס עזרה ראשונה.

דרישות ניסיון: לא נדרש

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 05/06/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

להגשת מועדמות למשרה - לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז