דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 20/2022 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר למוסיקה

להגשת מועדמות למשרה - לחצו כאן

היחידה: חינוך

תואר המשרה: מזכיר/ה ברשות מקומית

דרגת המשרה ודירוגה: מנהלי/ מח"ר

היקף העסקה:75%

כפיפות: מנהל בית ספר למוסיקה

תיאור התפקיד:

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לבית הספר, לפי הנחיית הממונה.

תחומי אחריות:

  1. ניהול והקלדה של מסמכים
  2. רישום תלמידים
  3. טיפול בדואר
  4. מענה טלפוני
  5. ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה
  6. טיפול בקבלת תלמידים וסגירת סוף יום.

תנאי סף:

השכלה ודרישות נוספות:

12 שנות לימוד או בגרות מלאה

דרישות נוספות:

  • הכרות עם תוכנת אופיס
  • עברית ברמה גבוהה
  • עבודה בין השעות 14:30-19:00 א'-ה'

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 06/06/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

להגשת מועדמות למשרה - לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז