דלג לתוכן העמוד

לעיריית נתיבות דרוש/ה מנהל אגף הנדסה

היקף משרה: 100%

כפיפות: מהנדס העיר

שכר: חוזה אישי בדרגת מנהל אגף (בכפוף לאישור משרד הפנים)

תיאור התפקיד:
סיוע בהתווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגף.
תחומי אחריות:

? הגדרת מטרות האגף תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה.
? ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת בקרה.
? הצגת מדיניות הרשות לעובדי האגף.
? הנחית עובדי האגף בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.
? עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות.
? מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף.
? הגדרת מבנה האגף, כולל חלוקת אחריות וסמכויות.
? הגדרת מדדי ביצוע.
? הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת האגף.
? פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות.
? הנחיית עובדי האגף בביצוע המטלות.
? ווידוא ביצוע ההנחיות.
? מתן משוב לעובדי האגף.
? ליווי, תכנון, פיקוח מעקב ובקרה על מכרזים.

דרישות התפקיד:
? בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ניסיון מקצועי דרוש:
עבור בעל תואר אקדמי- 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

הערה: הצעות שאינן עונות על תנאי המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תיעננה ותידחינה על הסף.

קו"ח בצירוף תעודות יש להעביר למנהלת משאבי אנוש הגב` עוזית אפנג`ר בפקס: 08/6259913 או במייל: netivotjob@gmail.com עד לתאריך 23/2/20.

לתנאי המכרז המלאים יש לפנות לאתר העירייה. המכרז נכתב בלשון זכר אך הוא מיועד לגברים ונשים.