דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי /פנימי מספר 26/2022 מלווה משפחות יוצאי אתיופיה במסגרת תוכנית הדרך החדשה

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

דירוג ודרגה:  מח"ר (38-40)

כפיפות: למנהלת האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

 

מלווה המשפחות אמון על הליווי הישיר  של המשפחות  שנבחרו להשתתף בתוכנית לאורך תקופה של שנה עד שלוש שנים.

מלווה המשפחות מנהל את התהליך בראייה מערכתית ונותן דגש לאיזון בתוך המשפחה.

 

 • מאתר משפחות באמצעות עו"ס המשפחה וראש צוות מדריך המתאימות  לפרופיל התוכנית.
 • מאתר משפחות באמצעות קציני מבחן ומנהלת הנפה בשירות מבחן לנוער המתאימות לתוכנית משפחה תומכת.
 • עורך ביקורי בית  לשם בניית קשרי אמון, תכנית התערבות כוללת וליווי המשפחה במהלך הפעלת התכנית.
 • מלווה  25 משפחות  ישראליות ממוצא אתיופי ובמידת הצורך מסייע למשפחות נוספות המטופלות רווחה במידה ומכסה של 25 אינה מלאה.
 • ממלא טפסי הערכה על המשפחות  מתוך ראיית הכוחות והנכסים של המשפחה  ומעקב אחר התוצאות שהוגדרו במשותף בין המשפחה למלווה התכנית.
 • יוצר קשרי עבודה עם גורמים רלוונטיים ברשות המקומית, בהתאם לצרכי המשפחה.
 • מגשר ומתווך בין המשפחה לבין נותני השירותים ברשות המקומית, בהתאם לצורך.
 • בונה את השותפות עם נציגי האבחון המקצועי וההכשרות המקצועיות.
 • אחראי על איסוף ומיפוי נתוני המשפחות, עדכונם באופן שוטף, והעברתם לראש הצוות במחלקה ולמנהלת הקליטה במשרד הראשי באמצעות מנהלת הנפה המחוז או מפקח מחוזי.
 • משתתף בישיבת הצוות ומשתף בידע התרבותי את עובדי  המחלקה.
 • יוזם תכניות לחיזוק יחסי הורים ילדים, לימוד שפה ובעיקר מיומנויות חיים.
 • יוזם תכניות מניעה והסברה לאוכלוסיות פגיעות בקרב העולים ומשפחות הקיים אצלם חסם תרבותי לשוני. כמו כן יוזם מפגשים של המשפחות  עם נותני שירותים לשם מיצוי זכויותיהם ובניית אפיקי תקשורת חיובים והקניית כלים וידע למשפחות.

 

 

דרישות התפקיד:

 

אקדמאי

דובר אמהרית , תיגרינית

רצוי בעל ניסיון ומיומנות בתחום הטיפול בעולים  יוצאי אתיופיה

יכולת כתיבה ודיבור בשפה העברית

הכרות ועבודה עם מחשב

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 24/07/2022(עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז