דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס 27/2022 לעיריית נתיבות דרוש/ה מנהל/ת יחידת שירות עירוני

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

היקף משרה : 100%

כפיפות: מנהל אגף אסטרטגיה/ מנכ"ל

דרוג ודרגה: מנהלי/ מח"ר/ חוזה אישי  בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד:          

מחלקת שרות עירוני אחראית לקידום תרבות של שירות בעירייה ויצירת תשתית ארגונית לשירות מיטבי( תהליכים, טכנולוגיה, ניהול, גישה ומיומנות), תכנון, ארגון וביצוע המדיניות בתחומי אחריותו.

תחומי אחריות:

מנהל/ת המחלקה יהיה אחראי על התחומים הבאים:

 1. הקמת מחלקה לשירות עירוני תוך עד 6 חודשים( תקופת הקמה)- גיבוש מדיניות, הגדרת מטרות ויעדים, עיצוב ובניית המבנה הארגוני, הגדרת תפקידים במחלקה, שגרות עבודה ניהוליות.
 2. פיתוח והטמעה של תרבות ארגונית מוכוונת לקוחות- תושבים מבקרים ובעלי עסקים
 3. בניית אסטרטגיית שירות – מיפוי והגדרת תפיסת שרוץ, ערכים מובילים ועקרונות לניהול השירות
 4. יצירת תשתית מקצועית כלל רשותי לשירות- כולל גיבוש תפיסת שירות, בניית בסיס ידע לשירות, הגדרת מדדי שירות ורמת שירות (SLA) כולל תיקוף ובקרה, כלים ותהליכים למדידה ובקרה על איכות השירות.
 5. ריכוז פניות התושבים בערוצים השונים.
 6. בקיאות והיכרות עם טכנולוגיות ומערכות שירות קיימות ויצירת תשתית ארגונית להטמעת כלים דיגיטליים/טכנולוגיים- ליווי ההקמה וההטמעה של מערכות שירות טכנולוגיות ופיתוח ערוצי שיירות דיגיטליים ומנגנוני שיתוף ציבור.
 7. בקרה על איכות השירות ושביעת רצון התושבים והובלת תהליכי למידה והפקת לקחים כולל, הפקת דוחות בקרה על טיפול בפניות בערוצים השונים, הגדרת נושאים לשיפור וקידום הטיפול בהם ברשות.
 8. בנייה וניהול תכנית עבודה לשיפור השירות כולל תעדוף תהליכי עבודה בהתאם לצורך, למוכנות לשינוי ולמשאבים, בניית תכנית עבודה רב שנתית לתהליכי שירות יחידתיים ורוחביים וניהול יישומה
 9. הובלת תהליכי פיתוח ארגוני מכווני שירות ביחידות הרשות – מיפוי צרכים , גיוס ורתימת המנהלים והעובדים לתהליכי קידום השירות, קידום תהליכים להנגשת מידע לתושבי הרשות ומבקריה
 10. הנעה והובלה של פרויקטים מערכתיים כלל רשותיים לשיפור השירות -קידום תהליכים לשיפור ממשקים ושיתופי פעולה בין המחלקות לטובת השירות ולניהול התהליכים בראיית " התושב במרכז"
 11. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה
 12. ניהול צוות העובדים במחלקה
 13. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה

ידע והשכלה:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • עדיפות תינתן לבעלי תואר שני
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012.
 • או תעודת סמיכות לרבנות(יורה יורה) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
 • או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה הגבוה או בכלול, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל( שתים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית- ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים במגזר הציבורי או הפרטי:
 • ניהול מערכי שירות( ניהול מוקד, מרכז שירות, או צוות שירות, כולל ניהול נציגי שירות לעמידה ברמת שירות ובאיכות שירות ) או יישום תהליכי בקרה או הובלה והטמעה של תהליכים ארגוניים או ניתוח תהליכים( ארגון ושיטות) או ניהול ידע בתחום השירות .
 • עבור הנדסאי רשום- 6 שנות ניסיון כאמור לעיל
 • עבור טכנאי מוסמך- 7 שנות ניסיון כאמור לעיל

ניסיון ניהולי:

 • 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

כישורים  אישיים:

 • יכולת ניהול וארגון
 • יכולת עבודה טובה בסביבה מתוקשבת וטכנולוגית
 • אוריינטציה טכנולוגית גבוהה
 • יכולת לקיים תקשורת תקינה ויחסי אנוש מעולים
 • יכולת הנעה לשיתופי פעולה
 • יכולת יצירת קשרים בינאישיים
 • יכולת הנעת תהליכים ועובדים, כולל רמת מנהלים
 • יכולת ניהול פרויקטים רוחביים חוצי ארגון
 • בעל יוזמה אישית

 

על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום       07/08/2022      (עד השעה  16:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז