דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 30/2022 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

היחידה:
אגף החינוך, מחלקת שירות פסיכולוגי  
דרגת המשרה ודירוגה:  דירוג פסיכולוגים 
היקף העסקה:  80%
כפיפות:  מנהלת השפ"ח   
תיאור התפקיד: 
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום. 
תחומי אחריות: 
1.    מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי). 
2.    מתן שירותים פסיכולוגיים – חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
3.    תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המערכת החינוכית. 
4.    ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
5.    התחומים הנמנים בסעיפים 1-4 ניצנים באופן מותאם בשעת חירום.   
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:  
1.    מתן שירותים פסיכולוגיים – חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות של חינוך רגיל ובמסגרת של חינוך מיוחד. 
2.     זיכוי ואתור צרכים של המסגרת החינוכית ושל אוכלוסיית היעד במסגרת החינוכית לקידום בריאות הנפש של התלמידים. 
3.    גיבוש תוכנית עבודה שנתית לביצוע התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות במסגרות ובהתאם לצרכים שאותרו. 
4.    ביצוע הערכות פסיכולוגיות וטיפול פסיכולוגי בילדים כולל טיפול בילדים בסיכון. 
5.    הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הערכה פסיכולוגית.
6.    הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים.
7.    ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינוך ולצוותיהם. 
8.    השתתפות בוועדות בין מקצועיות במסגרות החינוך. 
9.    השתתפות בוועדות על פי חוק (שילוב, השמה) בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ולהנחיות שפ"י. 
10.    הדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפוליים בתחום ילדים ובני נוער בסיכון. 
11.    ייזום התייעצות מקצועיות עם גורמים שונים (עובדים סוציאליים, תחנות לבריאות הנפש, רופאים, מטפלים פרה- רפואיים וכדומה). 
12.    התערבות מערכתית ו/או פרטנית בתוכניות מיוחדות במסגרת שירות פסיכולוגי מורחב ביוזמת השפ"ח ו/או הרשות המקומית ועל פי הנחיות השפ"י. 
13.    מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותים פדגוגיים ולהורים  בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות. 
14.    השתתפות בהערכות מסגרות חינוך לחירום בכל הנוגע לבריאות נפש של התלמידים. 
15.    השתתפות בהכנת צוותים חינוכיים וטיפוליים לפיתוח חוסן ולהתמודדות במצבי חירום. 
16.    טיפול פסיכולוגי פרטני/קבוצתי בילדים ובהוריהם במצבי טראומה ו/או משבר. 
17.    יישום ידע פסיכולוגי  עדכני בעבודתו השוטפת במסגרות בהסתמך על ריענון ידע והתעדכנות מקצועית. 
מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד:
א.    אמינות  ומהימנות אישית. 
ב.    כושר למידה. 
ג.    כושר עבודת צוות.
ד.    כושר לטפח יחסים בין אישיים. 
ה.    עבודה תחת לחץ. 
תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה:
השכלה
בעל תואר " מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי ועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואם הניתן בישראל. 
או
בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר ( תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד. 
קורסים והכשרות מקצועיות – לא נדרש. 
שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי לקרוא ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם לגזר מקבלי השירות. 
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת האופיס. 
רישום מקצועי -  רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם ניסיון מקצועי – לא נדרש
ניסיון ניהולי – לא נדרש 
רישום פלילי-  היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א -2001.  

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 22/8/2022 (עד השעה  16:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.
מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 
הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.
יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה
 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז