דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/פומבי מספר 35/2022 לתפקיד מזכירת בית ספר יסודי נווה שרון

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

היחידה: חינוך

דרגת המשרה ודירוגה: 7-9 בדרוג המנהלי.

היקף העסקה:50%

כפיפות: מנהלת מח' יסודי ועל יסודי.

תיאור התפקיד:

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לבית הספר, לפי הנחיית מנהל בית הספר.

תחומי אחריות:

 1. ניהול תיקי עובדי בית הספר.
 2. עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי הספר ( להלן מנב"סנט)
 3. רישום תלמידים
 4. הכנת תעודות לתלמידי בית הספר
 5. ניהול מסמכים ודואר בית הספר
 6. מתו מענה לפניות הקשורות לבית הספר
 7. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר
 8. תפעול פרויקטים ייחודיים
 9. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר

תנאי סף:

השכלה ודרישות נוספות:

12 שנות לימוד או בגרות מלאה

דרישות נוספות:

 • הכרות עם תוכנת אופיס
 • עברית ברמה גבוהה
 • רישום פלילי- היעדר הרשעה בעברת מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א-2001

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:

 • עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו
 • שירותיות

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום שלישי 30/08/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז