דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 38/2022 מלווה לעולים/פרויקטור/ית לעידוד עליה מצרפת

להגשת מיעמדות למשרה - לחצו כאן

היחידה: קליטת עלייה

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג מנהלי/מח"ר, מתח דרגות 7-9/37-39. איוש התפקיד מותנה באישור מימון משרד הקליטה, העסקה ע"י רשות מקומית. המשרה הינה משרה זמנית עד 31.12.2022

היקף העסקה: 100%

כפיפות: מנהל קליטת עלייה

תיאור התפקיד:

מלווה עולים לעידוד עליה תפקידו לעודד עלייה בצרפת על ידי מפגשים אישיים עם מועמדי עליה, השתתפות בחוגי בית, במרכזים קהילתיים ובתי כנסת, השתתפות בירידים למועמדי עליה ועוד. לאחר מכן, תיאום בין הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה מוצלחת וביצוע תיאום טרום עלייה עם גורמי הרשות הקולטת לצורך קליטה קלה וטובה.

- עידוד עלייה לרשות, כולל: פרסום בשפה הצרפתית באתר הרשות, השתתפות בפעילות מול מועמדי העלייה באופן פרטני וגם במסגרת ירידים הנערכים למועמדי עלייה, קשר עם שליחי עלייה ומתן הסברה ומידע על העיר.

- סיוע בתוכניות עידוד עלייה.

- מתן מידע למועמדי עלייה על הזכאויות לעליה, תוכניות לצעירים וכו'.

- סיוע באיסוף נתונים, ניתוח ממצאים באמצעות כלים ממוחשבים.

- סיוע בהפקת חומרים מקצועיים על העיר, מידע וסרטי תדמית.

- סיוע בגיבוש סמינרים למועמדי עליה וסיור לימוד והכנה טרם עליה.

- פעילות זה תיעשה בחלקה בצרפת.

- סיוע בהליכי הקליטה מול הרשות המקומית וגורמים אחרים בהתאם לצורכי העולים.

- הסברה טובה ואיכותית בכל הנוגע לשירותי הרשות המקומית על אגפיה.

- עדיפות לבעלי ניסיון במסגרת הסוכה"י/ ההסתדרות הציונית/כל גוף יהודי שעסק בשליחות בקהילה היהודית.

כישורים נדרשים:

1. יוצאי הקהילה ודובר את שפתה על בוריה.

2. השכלה: תיכונית- בגרות מלאה.

3. שליטה בעברית.

4. בעל/ת יחסי אנוש מצוינים.

5. בעל/ת יוזמה עצמאית בביצוע התפקיד.

6. יכולת הבעה וניסוח ברמה גבוהה בכתב ובעל פה.

7. יסודיות וקפדנות בביצוע משימות.

8. ידע נרחב במערכות OFFICE כולל אקסל וכולל איתור חומר במערכת ממוחשבת.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים, עד ליום רביעי 07/09/2022 (עד השעה 12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז