דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/פומבי מס 39/2022 לתפקיד תובע/ת עירוני/ת ועו"ד בלשכה המשפטית עיריית נתיבות

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

היקף משרה: מלאה (100%)

דירוג/דרגה:  דירוג משפטים - דרגה א'1-א'3 (ממונה תחום בכיר) או חוזה דירוגי 987 בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות: היועץ המשפטי לעירייה

תיאור התפקיד:

 • יישום מדיניות התביעה של הרשות וניהול ההליכים המשפטיים של הרשות בתחום הפלילי.
 • סיוע בניהול מערך התקשרויות העירייה (לרבות מכרזים ונהלי יועצים).
 • ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על פי הנחיית הממונה בלשכה המשפטית.

 

עיקרי התפקיד:

יישום מדיניות התביעה של הרשות, ייצוג הרשות וניהול ההליכים המשפטיים בתחום הפלילי:

 1. בחינת חומרי חקירה והעברת בקשה להשלמת חקירה מגורמי הפיקוח ו/או ממונים ו/או מגורם אחר ברשות שברשותו חומר רלוונטי בנושא, במידת הצורך.
 2. קבלת החלטה האם יש בחומר מספיק ראיות להגיש כתב אישום.
 3. הכנה, כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיים לרבות: כתבי אישום, צווים שיפוטיים ומנהליים, בקשות שונות, ערעורים ועוד.
 4. ייצוג הרשות בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות הדנות בעבירות מכוח חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר (לרבות חיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984)
 5. מתן החלטה בבקשות לביטול ברירות משפט בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה (הנחיית יועמ"ש מספר 4.3040).
 6. ייצוג התביעה העירונית בדיונים עם גורמי האכיפה העירוניים הרלוונטיים.
 7. ייצוג הרשות המקומית בדיונים עם גורמי אכיפה מחוץ לרשות.
 8. ייעוץ שוטף בתחום הפלילי ליחידות הרשות על פי הנחיות ובתיאום עם הממונה בלשכה המשפטית.
 9. ליווי ועדת תנועה ברשות.

 

סיוע בניהול מערך התקשרויות  של העירייה ומנהלת הסכם הגג, לרבות:

 

 1. טיפול בהליכי פניה ליועצים ו/או ספקים עמם עובדת הרשות והתנהלות שוטפת מולם.
 2. עדכון שוטף ובקרה על סטטוס הליכים קיימים.
 3. ליווי, בדיקה ומתן המלצה בהליכי התקשרויות.

 

דרישות סף:

 1. תואר ראשון במשפטים.
 2. רישום מקצועי - בעל רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין (על המועמד לצרף להצעתו העתק מהתעודות של התואר הראשון ושל הרישיון לעריכת דין).
 3. ניסיון מקצועי – שלוש שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום המשפט הפלילי.

 

 

 

דרישות נוספות:

 1. ניסיון קודם בלשכה משפטית ברשות מקומית או במוסד ממשלתי – יתרון.
 2. ניסיון קודם בתחום המוניציפלי- יתרון.
 3. יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות OFFICE, נט המשפטי, ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
 4. יכולת ונכונות לעבודה מאומצת ובלוחות זמנים קצובים.

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום שני 12/09/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

 

 • מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
 • עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה