דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 42/2022 לתפקיד מנהל\ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)

להגשת קו"ח למשרה זו - לחצו כאן

היחידה: אגף החינוך

דרגת המשרה ודירוגה: חינוך ונוער/מח"ר/ מנהלי מחלקות חינוך

כפיפות: מנהל אגף חינוך

אחוז משרה : 100%

תיאור התפקיד: ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות. שותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות , מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.

בין היתר תחומי אחריות :

 1. יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.
 2. מיפוי המסגרות ביישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
 3. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בין בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שש.
 4. מיפוי (בשיתוף עם משרד החינוך) תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.
 5. עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך : תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
 6. שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה המערכתית.
 7. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה והשתתפות וסיוע למנהל – מכלול החינוך צוותים עירוניים בזמןשעת חירום.
 8. תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים:

חינוך, רווחה, בריאות וחברה.

 • עדיפות להתמחות בגיל הרך.
 • עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך.

לעניין תואר אקדמאי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני אסור והיתר).

 

 

דרישות ניסיון:

 1. ניסיון מקצועי –

לפחות 3 שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש הגיל הרך.

יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.

 1. ניסיון ניהולי –
 2. לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :

 1. היכרות עם תחום התפתחות הילד, וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.
 2. היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.
 3. תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.
 4. יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה.
 5. היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.
 6. ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.
 7. ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.
 8. עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.
 9. אסרטיביות ומנהיגות.
 10. גמישות מחשבתית ופרגמטיות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום חמישי 3/11/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז