דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/פומבי מס 40/2022 לעיריית נתיבות דרוש/ה מאבטח/ת ליחידת אופק/שיטור עירוני

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן


תואר המשרה: מאבטח/ת ליחידת אופק/שיטור עירוני

כפיפות:  מנהל אגף הביטחון

דרוג ודרגה: מנהלי 5-7

היקף משרה: 100%

 

עיקרי התפקיד: 

 • שמירה על הסדר הציבורי והגברת תחושת הביטחון ושיפור איכות החיים של תושבי העיר.

            ניהול ואבטחת אירועים בעיר.

 • ביצוע סיורים ברחבי העיר- אזורי מגורים, אזורים מסחריים וגינות .
 • מתן מענה ראשוני בשטח לכל אירוע ביטחוני/ אבטחתי/ מוניציפאלי/ בטיחותי.

מתן מענה בזמן חירום

 • היחידה פועלת 24/7, 365 ימים בשנה.

תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות:

 • רובאי 05 ומעלה- קצונה יתרון
 •  12שנות לימוד- בגרות מלאה יתרון
 • רישיון נהיגה בתוקף

דרישות נוספות:

 • לוחם ביחידה קרבית.
 • היעדר רישום פלילי
 • רקע בטחוני – יתרון
 • עבודה במשמרות הכוללות שבתות, חגים ושעות לא שגרתיות
 • יכולת בינאישית גבוהה ועבודת צוות.

**הקבלה  לתפקיד תלויה ביכולת העובד לעמוד בכשירות מדדי כושר***

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום שני 10/11/2022 (עד השעה  12:00)) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז