דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 45/2022 פקח/ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

כפיפות: מנהל מחלקת שיטור עירוני

דרגת המשרה ודירוגה: 5-8 ,  בדרוג המנהלי

היקף העסקה:% 100

תיאור תפקיד: פיקוח על אכיפת חוקי עזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי

תחומי אחריות עיקריים:

א. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים :

       רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים .

       הפעלת סנקציות על הפרת חוקי עזר עירוניים .

       ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לאכיפת החוק מול בעלי עסקים .

       ביצוע פעילות פיקוח, בשיתוף עם אגף ההנדסה.

       ביצוע ביקורת על מפגעים בחצרות בתים.

       ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק.

       פיקוח על הצבת דוכנים ורוכלים בשטח הרשות המקומית על פי המותר בחוק, וטיפול             משמעתי במידת הצורך.

       פיקוח על פרסום מודעות והדבקתן וטיפול בעוברים על החוק.

       מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו.

ב. בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו) :

       ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה .

       רישום דו"חות חנייה וברירת קנס.

       הזנת דו"חות חנייה למחשב.

       דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם (שילוט, אמצעי תשלום וכיוצ"ב).

ג. שמירה על הסדר הציבורי :

       איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם.

       ביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות על פי הנחיית הממונה.

תנאי סף:

 •   השכלה ודרישות מקצועיות - 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 • שפות - עברית ברמה גבוהה
 •  יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות office.
 • רישיון נהיגה בתוקף.

דרישות נוספות:

 • תושב ישראל.
 • אישור רפואי מרופא משפחה/רופא תעסוקתי כי אין מניעה לבצע את התפקיד.
 • לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון .
 • אישור משטרת ישראל בדבר היעדר רישום פלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,תשמ"א-1981.
 • אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה , או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של
 • רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית .
 • לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות .
 • לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות .
 • לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 •   ניסיון בעבודת פיקוח ברשות מקומית – יתרון
 •  שירות צבאי מלא – יתרון
 •  מודעות גבוהה למתן שירות
 •  ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים
 •  התמודדות במצבי לחץ
 •  עבודה בריבוי משימות
 •  עבודה עצמאית בשטח
 •    זמינות מידית – יתרון
 •  נכונות לעבודות בשעות נוספות, ימי שישי-שבת - יתרון

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום חמישי 03/11/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז