דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 46/2022 לתפקיד אחראי/ת פרויקטים במחלקת מערכות מידע

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

מחלקה:  מערכות מידע

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג מח"ר 37-39 , מנהלי 7-9

היקף העסקה: 100%

כפיפות: מנהלת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר).  

תיאור התפקיד:

תכנון וניהול פרויקטים של פתרונות הנוגעים למערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית בהתאמה לצורכי הרשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

 1. הגדרת צורכי הרשות בפרויקטים הנוגעים למערכות המידע.
 2. הובלת פרויקטים הקשורים למערכות המידע של הרשות.
 3. הטמעה והדרכה  ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע ותקשורת בקרב משתמשי הרשות.

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • בוגר קרוס בניהול פרויקטים.

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי

 • ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה

 

דרישות נוספות

 • שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • רישום פלילי -לא נדרש.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוץ לה.
 • שירותיות. 
 • ביצוע משימות רב מערכתיות.

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 03/11/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה