דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 41/2022 לתפקיד רכז\ת צוותי חינוך במחלקת גנים במהל החינוך

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן
מכרז פומבי מספר 41/2022

לתפקיד רכזת צוותי חינוך במחלקת גנים במהל החינוך

היחידה: אגף החינוך

תואר המשרה: רכזת צוותי חינוך במחלקת גנים במנהל החינוך

דרגת המשרה ודירוגה: 37-39 אקדמאים הנדסאים טכנאים.

היקף העסקה: 100%

כפיפות: מנהל מחלקת גני ילדים

תיאור התפקיד:

 • שיבוץ סייעות , קביעת ימים חופשיים, הכנת סבבים, שיבוץ סייעות סבב בתיאום עם מנהלת המחלקה.
 • עדכון מצבת סייעות גננות במערכת הממוחשבת בכפוף לשיתוף פעולה עם מפקחות גני-ילדים וביצוע שינויים בהתאם.
 • עדכון נתוני צוותי גנים והנפקת דוחות רלוונטיים.
 • זימון לראיונות מועמדות לסייעות וגננות ממלאות מקום, קליטתן ועדכון המערכות הרלוונטיות.
 • תדרוך הממלאות מקום בנוגע לנהלי עבודה.
 • שיבוץ ממלאות מקום (סייעות וגננות) והעסקתן בהתאם לצורך כמחליפות במקרה של העדרות.
 • ביצוע ביקורות בגני הילדים על הגעת הסייעות בזמן לעבודה.
 • סיור וביקור בגני הילדים לצורך מעקב אחר תחזוקת הגן ותפקוד הסייעת.
 • הדרכה, תמיכה וליווי סייעות מבחינה מקצועית.
 • ניהול בקרה ומעקב על ימי היעדרות.
 • אחריות על דוחות נוכחות סייעות וגננות חודשי.
 • אחריות על דוחות העסקת סייעות עפ"י קריאה למילוי מקום חודשי.
 • מילוי דוחות תאונות עבודה.
 • ארגון השתלמויות לצוותי החינוך על ידי הוצאה לפועל של תוכניות השתלמות, הפעלתן ומעקב אחר ביצוען.
 • פתרון בעיות ביחסי אנוש בין הגננת לסייעת.
 • הוצאה והפצת חוזרים ותכתובות לצוותי החינוך.
 • הקלדות, צילום, הדפסה ותיוק חומרים רלוונטיים.
 • מילוי כל מטלה נוספת שתוטל ע"י מנהלת המחלקה.

 

תנאי סף: השכלה ודרישות נוספות:

השכלה:

 • בעלת תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

 • תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

 • אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל 18.
 • מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

או

 • הנדסאית רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

או

 • טכנאית רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

 

דרישות ניסיון מקצועי:

 • מבעלי תואר אקדמי וגם מבעלי השכלה תורנית נדרש ניסיון מקצועי מוכח של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים : ריכוז פרויקטים ומעקב ובקרה אחר ביצועים או ניהול אדמיניסטרטיבי.
 • מבעלי השכלה הנדסאית נדרש ניסיון מקצועי מוכח של שלוש שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים:

ריכוז פרויקטים ומעקב ובקרה אחר ביצועים או ניהול אדמיניסטרטיבי.

 • מבעלי השכלה טכנאית נדרש ניסיון מקצועי מוכח של ארבע שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים:

ריכוז פרויקטים ומעקב ובקרה אחר ביצועם או ניהול אדמיניסטרטיבי.

 

דרישות נוספות:

כישורים אישיים:

 • יכולת קבלת החלטות במצבי לחץ.
 • עצמאות ויוזמה
 • יכולת ניהול זמן ומשימות
 • קפדנות ודייקנות בביצוע המטלות, כושר תכנון ופיתוח.
 • מיומנות בניהול קונפליקטים ודיאלוגים מורכבים בין חברי צוות.
 • ידע רחב בתוכנות אופיס
 • תודעת שירות ברמה גבוהה, יחסי אנוש טובים
 • יכולת יצירת שיתופי פעולה, יכולת ליזום, לפתח ולנהל תוכניות ופרויקטים.
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
 • גמישות מחשבית.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 10/11/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז