דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 44/2022 לתפקיד רכז\ת קולות קוראים

להגשת מועמדות למשרה זו - לחצו כאן

היחידה:
גזברות

כפיפות: גזבר/ סגן גזבר

דרוג ודרגה:7-9 בדרוג המנהלי / 37-39 בדרוג המח"ר.

אחוז משרה: 100%

 תיאור התפקיד:

 • קשר עם משרדי ממשלה ומשרדים המתקצבים פרויקטים למועצה
 • איתור הקולות הקוראים שמפורסמים ע"י המשרדים
 • ריכוז כל הקוראים שיש בהם עניין למועצה
 • קשר עם בעלי התפקידים בעירייה-העברה ועדכונם בקולות הקוראים שפורסמו

      בתחום תפקידם. קביעת מדיניות למילוי הקולות קוראים והגשתם.

 • מעקב ובקרה אחר הגשת הקולות הקוראים
 • אחריות על מילוי והגשת קולות קוראים במועדם.
 • מעקב אחר ניצול התקציב בהתאם ללוח הזמנים הנקבע בתקצוב .
 • העלאת הבקשות כולל נספחים למערכת המרכב"ה
 • דרישות אחרות בהתאם להנחיות גזבר העירייה.
 • מעקב כללי אחרי מילוי והגשת קולות קוראים בזמן- הייתי מנסח אחרת :

 

דרישות התפקיד:

 בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 •  ניסיון בהגשת קולות קוראים- יתרון משמעותי

דרישות נוספות:

 • היכרות עם תוכנות ה- office, היכרות עם מערכת מרכבה, היכרות עם תוכנות ניהול פרויקטים.
 • עברית ברמה גבוהה.
 • עמידה בזמנים, אחריות אישית, ייצוגיות, שירותיו, סדר וארגון, דיוק בפרטים.
 • יכולת בין אישית גבוהה .
 • כושר מנהלי : כושר בניהול משרד, חשבונות וכספים
 • תחילת עבודה מידית

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 27/11/2022(עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

 

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז