דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 48/2022 לתפקיד אחראי היסעים באגף החינוך

 

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

 

היחידה : אגף החינוך

תואר המשרה : אחראי היסעים

דרגת המשרה ודירוגה מח"ר מתח דרגות : 37-39 במח"ר מנהלי 7-9

היקף  העסקה :  100% משרה

תיאור תפקיד : עיקרי תפקידיו :

1.  הגדת מטרות, תכנון ארגון וביצוע מדיניות הרשות בתחום מערך ההיסעים בחינוך .

2.פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת של המסיעים השונים.

3. אחריות על מערך הדיווחים כלפי משרד החינוך  עד אישורם  וקבלת התקציבים הנדרשים.

4. הפעלת  מערך הקבלנים של הרשות לביצוע ההסעות ואחריות על התשלומים בהתאם לדרישות התשלום ולמול המכרזים והחוזים השונים.

5.ניהול ובקרה אחר ביצוע תקציב ההיסעים.

6.עבודה שוטפת מול משרד החינוך בהתאם להוראות המשרד.

7.עבודה שוטפת וטיפול בפניות של גורמים שונים כגון: הורים, מלווים, מוסדות חינוך, מחלקת ביקור סדיר ועוד.

8.ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

תנאי סף השכלה:

  • בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.
  • או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה דעה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
  • או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר). 

כישורים נוספים:

  • יכולת הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה מאוד.
  • יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
  • היכרות עם יישומי ה"אופיס".
  • יתרון לניסיון בניהול תקציב.
  • יתרון לניסיון בעבודה בהפעלת מערך היסעים.
  • יתרון לניסיון ניהולי של צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

  מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום רביעי 07/12/22__(עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

 

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז