דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 2022\47 לתפקיד – עובד\ת סוציאלי\ת לנושא מיצוי זכויות

תואר המשרה: עובדת סוציאלית בנושא מיצוי זכויות

היקף העסקה: 100%

דרוג ודרגה: הסכם העובדים הסוציאליים

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף הרווחה

תיאור התפקיד:

אחריות לספק עזרה למשפחות ואנשים נזקקים, בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים. טיפול, סיוע ותמיכה באוכלוסייה במצוקה הפונים לרשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי והכלכלי ע"י תיווך, ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. התמדה, התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, יכולת פתרון בעיות ויכולת קבלת החלטות.

דרישות התפקיד:

  • תואר בעבודה סוציאלית
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
  • תידרש עבודה בשעות אחר הצהריים פעם בשבוע.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום חמישי 01/12/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז