דלג לתוכן העמוד

לעיריית נתיבות דרוש/ה עו"ס מנהלת תכנית הדרך החדשה

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

 

היחידה: היחידה לשירותים חברתיים

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג העובדים הסוציאליים

היקף העסקה: 100%

כפיפות: מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

תיאור תפקיד:

 אחראי על הובלת התוכנית של הדרך החדשה בישוב במסגרת שירותי הרווחה.

 אחראי על פיתוח, ניהול והטמעה של תשתיות והרחבה של מיומנויות אגף הרווחה, בהתמודדות עם פערים תרבותיים.

 אחראי לכלל הפעילות המיועדת להטמעת התחום של כשירות תרבותית באגף הרווחה.

 אחראי ליישום ארבעת הפרמטרים של החלטת הממשלה לשילובם המיטבי של ישראלים ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, זאת בגיבוי וסיוע של מנהלת אגף הרווחה.

 אחראי על מיפוי ראשוני של האוכלוסייה המשתתפת בתוכנית בכלל שירותי הרווחה.

 אחראי על שילוב ישראלים ממוצא אתיופי במענים האוניברסליים של שירותי הרווחה.

 אחראי על הפחתת ההוצאה החוץ ביתית ונטילת חלק בוועדות תכנון טיפול לצורך הנגשת התפיסה של עבודה מודעת הקשר.

 אחראי על יצירת הקשר עם העובדים הסוציאליים המטפלים במשפחות, בצעירים ואזרחים ותיקים ומתן הכשרה, הדרכה והכוונה בהתאם לצרכים של הצוותים השונים.

 אחראי על מיפוי השירותים הקיימים ברשות המקומית בתחום החינוך, מוקדי הקליטה, שיקום שכונות, תעסוקה ועוד.

 אחראי על כתיבת תכנית עבודה שנתית, כולל עם מדדי תשומות, תפוקה ותוצאות.

 אחראי על ניהול תקציב התכנית לפי ההסכם, כולל טיפול במערך הדיווחים והתשלומים מול הרשות ומול משרד הרווחה.

 אחראי על קיומן של וועדות היגוי, עם מנהלי נפות ומפקחים מחוזיים רלוונטיים כל - 3 חודשים ומנהל עבודה מודעת הקש לשוני תרבותי באגף הרווחה.

 אחראי על קיום ישיבות עבודה לפי הצורך עם הצוותים במחלקות לשירותים חברתיים.

 ריכוז הוועדה הרב-צוותית לכשירות תרבותית באגף הרווחה

 ייצוג הארגון בפורומים הרלוונטיים לתחום כשירות תרבותית

 מעורבות משמעותית בקביעת המדיניות הארגונית בנושא כשירות תרבותית

 הכשרה מתמדת של צוותים ומדריכים לעובדים על עקרונות של כשירות תרבותית

 מתן מענה לפניות מהצוות בסוגיות הנוגעות לכשירות תרבותית

 מעקב, התעדכנות והתמחות בתחום הכשירות התרבותית, ובכלל זה היכרות עם הסטנדרטים

המקובלים בעולם בנושא עבודה מודעת הקשר לשוני תרבותי.

 אחראי על תיעוד תהליכי העבודה בכתב.

 אחראי על דיווח בכתב בהתאם לאבני הדרך. הדיווח יכלול גם תיאורים הנוגעים להתקדמות העבודה, חסמים, הצלחות, ישיבות עבודה ותופעות מעניינות.

 בודק באופן תקופתי את הקשר בין העובדים בשירותי הרווחה לבין משפחות המטופלים ובוחן את ההתקדמות בהנגשת עבודה מודעת הקשר, באמצעות מנהלי השירותים, המדריכים וראשי צוותים.

 קורא את סיכומי הפגישות של המלווים עם המשפחות בכל השירותים השונים.

 יוזם פגישות עבודה שבועיות עם הצוותים במחלקות לשירותים חברתיים לשם הדרכה וסיוע

 בהתמודדות עם סוגיות של עבודה מודעת הקשר לשוני תרבותי ובמציאת פתרונות לצרכים שעולים מצד העובדים הסוציאליים ומנהלי השירותים הטיפוליים.

 אחראי על מיצוב תכנית עבודה מודעת הקשר לשוני תרבותי באגף הרווחה, כולל דיווח למנהלי האגף, לכלל עובדי הרווחה ולראשי הצוותים (משתתף בישיבות צוות של מדריכים).

 יוזם שיתופי פעולה בתוך העיר, עם הגורמים השונים המשתתפים בתוכנית של הדרך החדשה כגון: בית ספר, מחלקת חינוך, שיקום שכונות ועוד.

 אחראי על רכישות חוץ והוצאתם לפועל בישוב.

השכלה:

• תואר ראשון או שני בעבודה סוציאלית.

• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

• לפחות 1.5 שנות וותק וניסיון העבודה סוציאלית, בעל יכולת ניהול והדרכה (כולל ניהול תקציב)

• בעל ניסיון בטיפול במשפחות - יתרון

• ידע בעבודה עם מחשב.

כישורים אישיים:

• אמינות, יצירתיות וחדשנות, אסרטיביות ואמפטיה כלפי הלקוחות, התמודדות עם לחץ, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה בצוות.

• נדרשת גמישות בשעות העבודה ועבודה בשעות ערב.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים, עד ליום ראשון 13/12/2022(עד השעה 12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה