דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מספר 03/2023 לעיריית נתיבות דרוש/ה עורך/ת דין בתחום המקרקעין

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

 

היחידה: מחלקה משפטית

דרוג המשרה ודירוגה: דרוג משפטנים ב- א2 / חוזה מיוחד בדרוג משפטנים 987 (בכפוף לאישור משרד הפנים).

היקף משרה: 100%

כפיפות: יועץ המשפטי

תיאור התפקיד:

ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לעירייה.

עיקרי התפקיד:

 • טיפול ומעקב שוטף  אחר נכסי העירייה לרבות סיורים שוטפים.

תיעוד, מסירה וקבלה של נכסים עירוניים.

 • טיפול במכלול ההתקשרויות החוזיות המתייחסות לשימוש בנכסי העירייה ע"י גופים חיצוניים לרבות חכירה ומתן רשות שימוש, הקצאת מקרקעין, מכירת מקרקעין וכן השכרת נכסים לשימוש העירייה.
 • רישום זכויות העירייה על נכסיה ברשות מקרקעי ישראל (לרבות: הסדרת הסכמי חכירה) ו/או לפי חוק בלשכת רישום המקרקעין.
 • טיפול בפינוי פולשים משטחים עירוניים.
 • ניהול הקצאת קרקעות ו/או מבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית לייעוד ציבורי.
 • ניהול וטיפול בהפקעות מקרקעין.
 • ריכוז והכנה של כל החומר המקצועי המובא בפני הוועדות השונות לרבות טיפול בהחלטות הוועדות השונות.
 • טיפול בהכנת מכרזים בהתאם לצורך.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

השכלה- תואר ראשון במשפטים

רישום מקצועי- רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

דרישות ניסיון:

עורך דין  מתחיל - שנת ניסיון בתחום המקרקעין

 

ממונה תחום - שתי שנות ניסיון מקצועי בתחום המשפט האזרחי/ מנהלי/מוניציפלי/מקרקעין /תכנון ובנייה.

ניסיון ניהולי - לא נדרש

דרישות נוספות:

יישומי המחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE ותוכנות מאגרי מידע משפטי

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • כתיבת וניסוח מסמכים /חוזים/מכרזים/נהלים.
 • ניהול הליכים ערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
 • תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום רביעי 1/02/2023( עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז