דלג לתוכן העמוד

מכרז מס 02/2023 לעיריית נתיבות דרוש/ה מגשר/ת חינוכי/ת לדוברי צרפתית

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

כפיפות:
מנהל אגף תרבות תורנית
דרוג המשרה ודירוגה: מנהלי 7-9/ מח"ר 37-39.
היקף משרה: 75% על פי התקציב המאושר.
•    המשרה זמנית עד 31/08/2023
תיאור התפקיד:
המגשר אחראי על יצירת הגשר בין התרבות הישראלית לבין תרבות ארץ המוצא של התלמידים ובני משפחותיהם.
-    סיוע לתלמידים דוברי הצרפתית בבית הספר/בגן, גישור על פערי השפה בחומר הנלמד.
-    לקדם את הילדים העולים על ידי שילובם הלימודי והחברתי תרבותי במוסד החינוכי בו הם לומדים.
-    פיתוח קשר אישי באמצעות שיחות אישיות
-    קיום מפגשים קבוצתיים לפי הצורך

כישורים נדרשים:
-    יוצא הקהילה ודובר את שפתה על בוריה
-    שליטה בעברית
-    בעל השכלה אקדמאית ו/או בעל תעודת הוראה, ו/או ניסיון בחינוך הפורמלי או הבלתי פורמלי.
-    בעל/ת יחסי אנוש מצוינים
-    בעל/ת יוזמה עצמאית בביצוע התפקיד
-    יכולת הבעה בכתב ובעל פה
-    בעל/ת יכולת ליצירת קשר עם נציגי שירותים וגורמים שונים בבית הספר ובקהילה


מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום שני 30/01/2023( עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.
מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 
הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.
יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז